Jak przygotować plik

1. Projekt do druku należy przygotować w przestrzeni kolorów CMYK.

Projekty przygotowane w innych przestrzeniach kolorystycznych (np. RGB, Pantone, LAB) zostaną automatycznie przekonwertowane do przestrzeni CMYK, ponieważ w takiej przestrzeni pracują używane przez nas maszyny drukarskie.

Konwersja do przestrzeni CMYK z innych przestrzeni wiąże się z dużym ryzykiem odchyleń kolorystycznych. W przypadku wystąpienia takich odchyleń nie bierzemy odpowiedzialności za kolory uzyskane w druku, a Klient nie może z tego powodu złożyć zastrzeżeń i reklamacji do zamówienia ani odstąpić od umowy.

Oferujemy dodatkowo płatną usługę konwersji projektów do przestrzeni CMYK na życzenie Klienta.

UWAGA! Monitory wyświetlają obraz w trybie RGB, zatem nawet projekt przygotowany w CMYK wyświetlony na monitorze nie będzie w 100% odzwierciedlał barw projektu w druku.

2) Projekt nie może zawierać osadzonych profili kolorów.

Jeżeli projekt zawiera profile kolorystyczne należy je usunąć.

3) Obrazy rastrowe (bitmapy) użyte w projekcie muszą mieć rozdzielczość min. 300 dpi.

Aby uzyskać dobrej jakości, czytelne i ostre wydruki projekt nie może mieć rozdzielczości niższej
niż 200 dpi. Zalecaną rozdzielczość wynosi 300 dpi.

Nie zalecamy stosowania rozdzielczości wyższej niż 300 dpi.

Druk z plików o rozdzielczości poniżej 200 dpi jest możliwy tylko na odpowiedzialność Klienta. W takiej sytuacji Klientowi nie przysługuje prawo do reklamacji lub odstąpienia od umowy z powodu słabej jakości druku.

4) Projekty należy przesyłać w formie plików PDF lub TIFF.

Każdy projekt należy zapisać w osobnym pliku.

Pliki PDF należy zapisać w trybie zgodności Acrobat 5 (PDF1.4).

5) Projekty nie mogą zawierać dodatkowego tła.

Jeżeli w projekcie użyty jest kolor biały lub inne jasne kolory nie dodawaj do niego kolorowego tła, zdjęcia czy rysunku produktu, na którym będzie wykonany druk.

6) Projekty nie mogą zawierać przezroczystości, soczewek, cieni lub innych efektów.

Wszystkie zastosowane w projekcie efekty należy zamienić w obiekty (bitmapa 300 dpi CMYK).
Jeżeli w projekcie występują tego typu efekty mogą one nie zostać wydrukowane lub zostać wydrukowane z wadami.

7) Teksty użyte w projekcie muszą być zamienione na krzywe.

Przed zapisaniem pliku zamień wszystkie teksty na krzywe (curves). Nie przyjmujemy do druku projektów z niezakrzywionymi tekstami.

8) Linie użyte w projekcie powinny mieć minimalna grubość 0,5 mm dla projektów do druku bez poddruku lub 1,0 mm dla projektów do druku z poddrukiem.

Jeżeli użyjesz cieńszych linii istnieje duże ryzyko, że nie zostaną one wydrukowane. Dotyczy to nie tylko linii jako obiektów czy konturów, ale również liter i cyfr.

9) Kontury powinny zostać zamienione w obiekty.

Jeśli w projekcie używasz konturów zamień je w obiekty, w przeciwnym razie mogą zostać wydrukowane z wadami.

10) Projekt powinien być wyśrodkowany względem strony.

Przed zapisaniem pliku wycentruj swój projekt względem strony, aby uniknąć niepożądanych przesunięć w umiejscowieniu nadruku.